สถาบันกวดวิชา เอี่ยมจิตร์
หน้าแรกตารางเรียนวิธีชำระเงินตรวจผลสอบความสำเร็จเกี่ยวกับเรา
         
โรงเรียนกานดา ลาดพร้าว 78 วังทองหลาง โทร.02-514-2137 , 089-129-1382
เปิดคอร์ส..... ปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2557 ( 6 - 23 ต.ค. 57 ) 
ประเมินผล 22 ต.ค. 57 (เฉลยข้อสอบ 23 ต.ค.57) 
 
คอร์สเดือนตุลาคม 57 เรียนจันทร์ - วันศุกร์
ชั้น ป.1 - ป.4 เรียนล่วงหน้า
  คณิตฯ , วิทย์ฯ , ไทย , อังกฤษ                   08.00 - 12.00 น.    รหัสคอร์ส   07411   
56 ชั่วโมง  3,500 บาท

ป.5 เรียนล่วงหน้า
  คณิตฯ , วิทย์ฯ , ไทย , สังคมฯ , อังกฤษ  08.00 - 13.00 น.    รหัสคอร์ส   07511   
70 ชั่วโมง  4,000 บาท

ชั้น ป.6  เรียนล่วงหน้า
  คณิตฯ , วิทย์ฯ , ไทย , สังคมฯ                  08.00 - 13.00 น.    รหัสคอร์ส  07611   70
 ชั่วโมง  4,000 บาท
ชั้น ป.6  เรียนทบทวน เทอม 1
  คณิตฯ , วิทย์ฯ , ไทย , สังคมฯ                 08.00 - 13.00 น.    รหัสคอร์ส  07612    
70 ชั่วโมง  4,000 บาท
ชั้น ป.6  เรียน ห.ร.ม. , ค.ร.น.                        
08.00 - 10.00 น.    รหัสคอร์ส  07613      28
 ชั่วโมง  2,000 บาท
ชั้น ป.6  เรียน เศษส่วน , สมการ                 
10.0
.00 - 12.00 น.  รหัสคอร์ส  07613      
28
 ชั่วโมง  2,000 บาท

ความสามารถพิเศษ  เรียนจันทร์ - วันศุกร์
:   คณิตศาสตร์    08.00 - 10.00 น.    รหัสคอร์ส   07711    
:   วิทยาศาสตร์   10.00 - 12.00 น.    
รหัสคอร์ส   07712 
 
:   ภาษาอังกฤษ   13.00 - 15.00 น.    
รหัสคอร์ส   07713
  ภาษาไทย         08.00 - 10.00 น.     รหัสคอร์ส   07714    
:   สังคมศึกษาฯ  10.00 - 12.00 น.     
รหัสคอร์ส  07715
28  ชั่วโมง  ค่าเรียน  3,500 บาท
 
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2557 เรียนทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ (เลือกเรียนวันใดวันหนึ่ง)
วันเสาร์ : เริ่ม 1 พ.ย. 57 - 7 ก.พ. 58        วันอาทิตย์ : เริ่ม 2 พ.ย. 57 - 8 ก.พ. 58
กวดเข้ม ป.1 - ป.4  (คณิตฯ , ไทย , วิทย์ฯ , สังคมฯ , อังกฤษ) 
วันเสาร์       : 08.00 - 12.00 น.    
รหัสคอร์ส   02111    
,   12.00 - 16.00 น.   
รหัสคอร์ส   02112   
วันอาทิตย์  : 08.00 - 12.00 น.   
  รหัสคอร์ส   02113
56 ชั่วโมง ค่าเรียน 3,500 บาท

กวดเข้ม ป.5  (คณิตฯ , ไทย , วิทย์ฯ , สังคมฯ , อังกฤษ) 
วันเสาร์       : 07.00 - 12.00  น.     
รหัสคอร์ส   02511   ,   
08.00 - 13.00  น.      
รหัสคอร์ส   025112
                        12
.00 - 17.00  น.      
รหัสคอร์ส   02513
วันอาทิตย์  : 07.00 - 12.00  น.    
 รหัสคอร์ส   025154  ,   
08.00 - 13.00  น.      
รหัสคอร์ส   025115
70 ชั่วโมง ค่าเรียน 4,000 บาท

วันเสาร์ : เริ่ม 1 พ.ย. 57 - 28 ก.พ. 58        วันอาทิตย์ : เริ่ม 2 พ.ย. 57 - 1 มี.ค. 58
กวดเข้ม ป.6  (คณิตฯ , ไทย , วิทย์ฯ , สังคมฯ ) 
วันเสาร์     : 07.00 - 12.00 น.   
รหัสคอร์ส   02611  
      08.00 - 13.00 น.   
รหัสคอร์ส   02612   
 
                      12.00 - 17.00 น.   
รหัสคอร์ส   02613 
วันอาทิตย์ :07.00 - 12.00 น.   
รหัสคอร์ส   02614
                      08.00 - 13.00 น.   
รหัสคอร์ส   02615
85 ชั่วโมง ค่าเรียน 6,000 บาท
 
หมายเหตุ....... สมัครเรียนภายในเดือนสิงหาคม 57 ลดทันท่ี 10 %
ป.5 - ป.6 (นักเรียนใหม่) 
สอบจัดห้องเรียน เสาร์ที่ 25 ต.ค. และ วันอาทิตย์ 26 ต.ค. 57 ตามวันเวลาที่สมัครเรียน