สถาบันกวดวิชา เอี่ยมจิตร์
หน้าแรกตารางเรียนวิธีชำระเงินตรวจผลสอบความสำเร็จเกี่ยวกับเรา
         

 คอร์สเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2557 เรียนทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ (เลือกเรียนวันใดวันหนึ่ง)

วันเสาร์     : เริ่ม 1 พ.ย. 57 - 7 ก.พ. 58
ป.1 - ป.4     คณิตฯ , ไทย , วิทย์ , อังกฤษ , สังคมฯ
                 เวลา : 08.00 - 12.00 ,  12.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์  : เริ่ม 2 พ.ย. 57 - 8 ก.พ. 58
                 เวลา : 08.00 - 12.00 น.
                 อัตราค่าเรียน 3,500 บาท

วันเสาร์     : เริ่ม 1 พ.ย. 57 - 7 ก.พ. 58
ป.5            คณิตฯ , ไทย , วิทย์ , อังกฤษ , สังคมฯ
                 เวลา : 07.00 - 12.00 ,  08.00 - 13.00 น. , 12.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์  : เริ่ม 2 พ.ย. 57 - 8 ก.พ. 58
                 เวลา : 07.00 - 12.00 , 08.00 - 13.00 น.
                 อัตราค่าเรียน 4,000 บาท

วันเสาร์     : เริ่ม 1 พ.ย. 57 - 28 ก.พ. 58
ป.6            คณิตฯ , ไทย , วิทย์ , สังคมฯ
                 เวลา : 07.00 - 12.00 ,  08.00 - 13.00 น. , 12.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์  : เริ่ม 2 พ.ย. 57 - 1 มี.ค. 58
                 เวลา : 07.00 - 12.00 , 08.00 - 13.00 น.
                 อัตราค่าเรียน 6,000 บาท