สถาบันกวดวิชา เอี่ยมจิตร์
หน้าแรกตารางเรียนวิธีชำระเงินตรวจผลสอบความสำเร็จเกี่ยวกับเรา
         
โรงเรียนกานดา ลาดพร้าว 78 วังทองหลาง โทร.02-514-2137 , 089-129-1382
เปิดคอร์ส....
โค้งสุดท้าย 5 วิชา เพื่อสอบเข้า ม.1 (คณิต , วิทย์ , ไทย , สังคมฯ , องักฤษ)
เริ่มเรียน 11 - 28 มี.ค.57 เรียนทุกวัน ยกเว้น วันอาทิตย์ที่ 16 และ 23 มี.ค.57
สถานที่เรียน : โรงเรียนกานดา ลาดพร้าว 78 วังทองหลาง โทร.02-514-2137 , 089-129-1382
96 ชั่วโมง ค่าเรียน 6,000 บาท รอบเช้า 07.00 - 13.00 น. รอบบ่าย 12.00 - 18.00 น.
 
ปิดภาคฤดูร้อน (เมษายน 57) เรียนทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เริ่ม 7 เม.ย. - 25 เม.ย. 57  ประเมินผล 24 เม.ย.57  หยุดเรียน 14 , 15 และ 16 เม.ย.57
กวดเข้ม ป.1 - 5  (คณิต , ไทย , วิทย์ , สังคมฯ , อังกฤษ) รหัส คอร์ส 01111
เวลาเรียน : 08.00 - 12.00 น. 48 ชั่วโมง ค่าเรียน 3,500 บาท
เรียนล่วงหน้า ป.6  (คณิต , ไทย , วิทย์ , สังคมฯ) รหัส คอร์ส 01611
เวลาเรียน : 07.00 - 12.00 น. 60ชั่วโมง ค่าเรียน 4,000 บาท
ความสามารถพิเศษ (Gifted)
คณิตศาสตร์   08.00 - 10.00 น.    วิทยาศาสตร์  10.00 - 12.00 น.     ภาษาอังกฤษ  13.00 - 15.00 น.
24 ชั่วโมง  ค่าเรียน  3,000 บาท
 
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2557 เรียนทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ (เลือกเรียนวันใดวันหนึ่ง)
วันเสาร์ : เริ่ม 7 มิ.ย. - 6 ก.ย. 57        วันอาทิตย์ : เริ่ม 8 มิ.ย. - 7 ก.ย. 5
กวดเข้ม ป.1 - 4  (คณิต , ไทย , วิทย์ , สังคมฯ , อังกฤษ) รหัส คอร์ส 1111
วันเสาร์     : 08.00 - 12.00 , 12.00 - 16.00 น.  วันอาทิตย์ : 08.00 - 12.00 น.
56 ชั่วโมง ค่าเรียน 3,500 บาท
กวดเข้ม ป.5  (คณิต , ไทย , วิทย์ , อังกฤษ) รหัส คอร์ส 1511
วันเสาร์     : 07.00 - 11.00 , 12.00 - 16.00 น.  วันอาทิตย์ : 07.00 - 11.00 น.
56 ชั่วโมง ค่าเรียน 3,500 บาท
กวดเข้ม ป.6  (คณิต , ไทย , วิทย์ , สังคมฯ ) รหัส คอร์ส 1611
วันเสาร์     : 07.00 - 12.00 , 11.00 - 16.00 น.  , 12.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ : 07.00 - 12.00 น. , 12.00 - 17.00 น.
70 ชั่วโมง ค่าเรียน 4,000 บาท
 
หมายเหตุ ป.5 - ป.6 สอบจัดห้องเรียน เสาร์ที่ 31 พ.ค. และวันอาทิตย์ 1 มิ.ย. 57 ตามวันเวลาที่สมัครเรียน