สถาบันกวดวิชา เอี่ยมจิตร์
หน้าแรกตารางเรียนวิธีชำระเงินตรวจผลสอบความสำเร็จเกี่ยวกับเรา
         
โรงเรียนกานดา ลาดพร้าว 78 วังทองหลาง โทร.02-514-2137 , 089-129-1382
เปิดคอร์ส.....
 
ความสามารถพิเศษ (Gifted) เรียนทุกวันเสาร์- วันอาทิตย์ 
วันเสาร์ เริ่มเรียน 14 มิ.ย. - 6 ก.ย. 57
ชั้น ป.3 - ป.4
วันเสาร์       :   คณิตศาสตร์   13.00 - 15.00 น.    รหัสคอร์ส   03008  
                          วิทยาศาสตร์  10.00 - 12.00 น.     
รหัสคอร์ส   03009
 
 
                          ภาษาอังกฤษ  08.00 - 10.00 น.     
รหัสคอร์ส   03010
ชั้น ป.5 - ป.6
วันเสาร์       :   คณิตศาสตร์   08.00 - 10.00 น.    รหัสคอร์ส   03011    ,    13.00 - 15.00 น.   รหัสคอร์ส   03012
                          วิทยาศาสตร์  10.00 - 12.00 น.    
รหัสคอร์ส   03021  
  ,    15.00 - 17.00 น.  
รหัสคอร์ส   03022
                          ภาษาอังกฤษ  13.00 - 15.00 น.    
รหัสคอร์ส   03025
วันอาทิตย์ เริ่มเรียน 15 มิ.ย. - 7 ก.ย. 57
วันอาทิตย์  :   
คณิตศาสตร์  08.00 - 10.00 น.    
รหัสคอร์ส   03013
                          วิทยาศาสตร์  10.00 - 12.00 น.     
รหัสคอร์ส   03023 
                           ภาษาอังกฤษ  13.00 - 15.00 น.    
รหัสคอร์ส   03026 
26 ชั่วโมง  ค่าเรียน  3,000 บาท
 
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2557 เรียนทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ (เลือกเรียนวันใดวันหนึ่ง)
วันเสาร์ : เริ่ม 7 มิ.ย. - 6 ก.ย. 57        วันอาทิตย์ : เริ่ม 8 มิ.ย. - 7 ก.ย. 57
กวดเข้ม ป.1 - ป.4  (คณิตฯ , ไทย , วิทย์ฯ , สังคมฯ , อังกฤษ) 
วันเสาร์       : 08.00 - 12.00 น.    
รหัสคอร์ส   11111    
,   12.00 - 16.00 น.   
รหัสคอร์ส   11112   
วันอาทิตย์  : 08.00 - 12.00 น.   
  รหัสคอร์ส   11113
56 ชั่วโมง ค่าเรียน 3,500 บาท

กวดเข้ม ป.5  (คณิตฯ , ไทย , วิทย์ฯ , สังคมฯ , อังกฤษ) 
วันเสาร์       : 07.00 - 12.00  น.     
รหัสคอร์ส   15111    ,   
12.00 - 17.00 น.    
รหัสคอร์ส   15112
วันอาทิตย์  : 07.00 - 12.00  น.    
 รหัสคอร์ส   15113
70 ชั่วโมง ค่าเรียน 4,000 บาท

กวดเข้ม ป.6  (คณิตฯ , ไทย , วิทย์ฯ , สังคมฯ ) 
วันเสาร์     : 07.00 - 12.00 น.   
รหัสคอร์ส   16111  
      11.00 - 16.00 น.   
รหัสคอร์ส   16112   
 
                      12.00 - 17.00 น.   
รหัสคอร์ส   16113 
วันอาทิตย์ :07.00 - 12.00 น.   
รหัสคอร์ส   16114
                      12.00 - 17.00 น.   
รหัสคอร์ส   16115
70 ชั่วโมง ค่าเรียน 4,000 บาท
 
หมายเหตุ ป.5 - ป.6 สอบจัดห้องเรียน เสาร์ที่ 31 พ.ค. และ วันอาทิตย์ 1 มิ.ย. 57 ตามวันเวลาที่สมัครเรียน